VA-arbete på Lagman Eskils Väg i Lerum

Publiceringsdatum : 2016-04-11

Lerums kommun kommer att utföra underhållsarbete på VA-ledningsnätet på Lagman Eskils väg i Lerum.

 

Avstängning av vattnet kommer att ske från 12/4 klockan 08:00 till 12/4 klockan 12:00. Vid frågor kontakta Tom Frösmo på telefon 0302-52 24 51.