Vägarbete på Lagman Eskils väg

Publiceringsdatum : 2016-04-04

Det kommer att utföras underhållsarbete på VA-ledningsnätet vilket kan innebära att framkomligheten på Lagman Eskils Väg i Lerum kan bli begränsad.

De boendes dricksvattenförsörjning kommer inte att påverkas under tiden arbetet pågår: tisdag 5 april - fredag 8 april. Vi frågor kontakta arbetsledare Anders Lund på telefon 0302-52 24 53.