VA-arbete i Hallsås

Publiceringsdatum : 2016-04-05

Lerums kommun kommer att utföra underhållsarbete på VA-ledningsnätet och framkomlighet på Gatukullen i Hallsås kan bli begränsad under tiden.

Arbetet beräknas pågå 6/4 - 12/5. De boendes dricksvattenförsörjning kommer att påverkas. Mer information om vattnet kommer vid aktuellt tillfälle. Vid frågor kontakta arbetsledare Anders Lund på telefon 0302-52 24 53.