Nu sjunker inte vattennivån längre i Stamsjön

Publiceringsdatum : 2016-06-17

Nu sjunker inte vattennivån mer i Stamsjön. Inget vatten kan längre rinna ut genom dämmet.

Hopptornet är öppet och alla kan använda det utan risk för olyckor.