Västra stambanan avstängd mellan Floda och Lerum

Publiceringsdatum : 2016-06-29

Aktivt mellan: 2016-07-07 – 2016-07-10

Trafikverket gör arbeten i järnvägsområdet i Stenkullen och vid Lerums station. Västra stambanan stängs av mellan Floda och Lerum, torsdag den 7 juli till söndag den 10 juli, medan arbetena pågår.

I Stenkullen byggs nya förbigångsspår. Vid Lerums station pågår arbeten för att kunna bygga en bro över järnvägen till parkeringshuset som håller på att byggas.

Ersättningsbussar kommer att trafikera sträckan. För mer information hänvisas till tågoperatörerna.

Arbeten hela dygnet

För att inskränka så lite som möjligt på tågtrafiken kommer arbeten att pågå dygnet runt, med trafik till och från arbetsområdena. Vi ber om överseende med de störningar som kan uppkomma.

Mer information

  • Patric Bjälkander, projektledare förbigångsspår Stenkullen, 010-123 01 08
  • Anna Åhlund, projektledare gångbro över Västra stambanan, 010-123 23 44

Mer information