Ytterligare två pusselbitar på plats

Publiceringsdatum : 2016-06-10

Visionspusslet på kommunhusets vägg växer stadigt. I eftermiddags lades ytterligare två pusselbitar – klimatsmarta lokaler och Lerådalens naturreservat – till de övriga pusselbitarna på väg mot Sveriges ledande miljökommun.

Kommunen har sedan början av 2000-talet minskat energiförbrukningen i sina verksamhetslokaler med 20 procent. Och 2014 försvann de sista oljepannorna i kommunen. De mest energieffektiva byggnaderna byggs och det äldre fastighetsbeståndet effektiviseras ständigt.

Lerådalen är det första kommunala naturreservatet i Lerums kommun. Det består av ett ravinlandskap, med rik flora och fauna, som ger goda förutsättningar till ett tätortsnära friluftsliv.