Anten- Mjörnkommitténs nyhetsbrev 2017

Publiceringsdatum : 2017-06-20

Nu är senaste nyhetsbrevet ute från Anten- Mjörnkommittén, samarbetsorganet för fiske- och vattenvård. Här kan du bland annat läsa om arbetet för att minska tillförseln av näringsämnen till sjöar och vattendrag.

För att nå ut med information till boende inom området runt Anten, Mjörn och Säveån ger kommittén ut ett nyhetsbrev. 

Anten- Mjörnkommittén är ett samarbetsorgan mellan Alingsås, Lerums och Vårgårda kommuner, Länsstyrelsen, Mjörns och Antens fiskevårdsföreningar, och Göta älvs vattenvårdsförbund.