Ökad parkeringsövervakning i Lerums centrum

Publiceringsdatum : 2016-10-12

Från och med vecka 41 kommer parkeringsövervakningen att öka i Lerums centrum.

Parkeringsplatser som är för korttidsparkering utnyttjas i allt högre grad för långtidsparkering i Lerums centrum. Det kommer därför att ske en utökad kontroll av parkeringsplatserna i Lerums centrum från och med vecka 41.

Lerums kommun uppmanar fler att åka kollektivt då platser för långtidsparkering är begränsat.

Karta över hur parkeringsplatserna är fördelade finns här:

http://www.lerum.se/globalassets/documents/forvaltningssidorna/bygga-bo-och-miljo/bostader-mark-och-tomter/p-hus-lerum-c/karta-april-for-tryck-a2.pdf