Renovering av tunneln mellan Björboholm och Sjövik

Publiceringsdatum : 2016-11-04

Med start 7 november kommer Sektor samhällsbyggnad genom sin entreprenör Opticon Rock AB renovera tunneln på gång- och cykelvägen Sverigeleden mellan Björboholm och Sjövik.

Tunneln kommer att stängas av under vissa tider. Gående och cyklister hänvisas till väg 190 under tiden. Följ vägvisning på platsen. I samband med detta, eventuellt något senare, kommer också belysningen i tunneln bytas ut. Vi hoppas på ert överseende med de störningar arbetet medför.

Vid frågor kontakta Henrik Thyrén, 0302-52 12 94, henrik.thyren@lerum.se