Samtalsgrupp om psykisk ohälsa

Publiceringsdatum : 2017-11-02

Om du är anhörig och har en närstående med psykisk ohälsa är du välkommen till anhörigstödets samtalsgrupp. Gruppen träffas på tisdagar i Lerum med start i slutet av november.

Samtalsgruppen kommer att ta upp frågor som berör hur vi påverkas av närstående som lider av psykisk ohälsa och om den situationen kan leda till psykisk ohälsa även för oss själva.

Hjälp och stöd

I gruppen får du reda på hur du ska hantera situationen och vilka möjligheter det finns till hjälp och stöd. Det kommer också bli möjlighet för deltagarna att ta upp specifika ämnen under träffarna.

Tid och plats

Samtalsgruppen kommer att träffas under tre tisdagar med start 21 november. Varje samling hålls på Riddarstenshöjden 9 i Lerum och börjar klockan 17.00 och håller på till klockan 18.30.

Anmälan

Du kan anmäla dig via mejl till Jessica Gustavsson eller telefon, 0302-52 22 39. Sista anmälningsdag är tisdag den 14 november.

Bakom samtalsgruppen står Anhörigstödet förebyggandeenheten i Lerums kommun.