SCBs årliga medborgarundersökning i slutet av augusti

Publiceringsdatum : 2017-08-10

Under vecka 35 får 1200 slumpvis utvalda invånare i Lerums kommun ett brev från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är en enkät om hur du uppfattar din hemkommun. Ta chansen - tyck till. Du gör skillnad.

Ju fler som svarar på enkät desto säkrare blir det statistiska underlaget. Målet är inget annat än 100 procent. Enkäten handlar om allt från hur du uppfattar kommunens service till fritidsmöjligheter, arbetsmarknad, skola, äldreomsorg, boende med mera. 

Klicka här för att läsa mer om enkäten>>.