Smittande oro och mod - ett konstprojekt om yttrandefrihet

Publiceringsdatum : 2017-01-17

Vad händer om journalister, författare och konstnärer tystnar? I dagens samhälle upplever många människor en ökad rädsla för att uttrycka sina åsikter. Har samtalsklimatet hårdnat? Vad händer om kulturutövare börjar censurera sig av rädsla för repressalier? Smittande oro och mod är ett konstprojekt som belyser rädsla och mod kopplat till demokrati och yttrandefrihet.

– Vi hoppas att konstverken ska väcka tankar och frågor och kunna fungera som utgångspunkt för diskussion kring demokrati och yttrandefrihet. Förhoppningsvis kan vi bidra till en mer nyanserad debatt om vad man får säga och inte säga i samhället. Sociala medier har bidragit till en slags anonymisering som gör att många tycks häva ur sig åsikter utan att tänka efter vilka konsekvenser det kan leda till. Yttrandefriheten är en rättighet men också en skyldighet, säger Elin Tollbom, kultursamordnare på Lerums kommun och en av initiativtagarna till projektet.

Med konstnären och curatorn Jörgen Svensson i spetsen har fyra svenska och internationella konstnärer, för projektet skapat var sitt nytt och unikt konstverk på temat mod, rädsla, yttrandefrihet och demokrati. De medverkande konstnärerna är Esther Shalev-Gerz, Kendell Geers, Nina Bondeson och Carl Michael von Hausswolff.

De fyra konstverken har tillverkats i tolv upplagor vardera och kommer att visas samtidigt i hela Göteborgsregionen under perioden februari – maj 2017. Under en tvåveckorsperiod visas respektive konstnärs bild i samtliga tolv kommuner, med vernissagedatum 1 februari (Esther Shalev-Gerz), 1 mars (Kendell Geers), 5 april (Nina Bondeson) och 3 maj (Carl Michael von Hausswolff). I Lerum kommer konstverken att visas i Dergårdsfoajén.

Tanken om ett gemensamt projekt spirade ur uppgivenhet, ilska och sorg över hot och våld mot kulturarbetare, konstnärer och människor i allmänhet. Idén väcktes på ett möte mellan kulturtjänstepersoner från kommunerna inom Göteborgsregionen i januari 2015, dagen efter attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris. Kan vi med kulturen och konsten som kraft tillsammans arbeta för att smitta vår omgivning med mod?

– Jag har valt konstnärer utifrån vilka jag tror kan leverera något konstnärligt intressant som är kopplat till det övergripande ämnet. Samtliga konstnärer har antingen egna erfarenheter av att bli ifrågasatt för sin konst eller intresserat sig för konstens roll och möjligheter i samhällsdebatten, säger curator Jörgen Svensson.

Jörgen Svensson är en Göteborgsbaserad konstnär som arbetar med projektbaserade verk i en social och politisk kontext. 1995 var han rådgivare åt dåvarande kulturminister Margot Wallström. Han har också bl. a. varit professor på Konsthögskolan Valand i Göteborg och vid Konstakademien Trondheim, Norge.

Kring konstverken kommer det att finnas informationsmaterial, temadagar och arrangemang – för att ge fler perspektiv på temat mod, rädsla, demokrati, yttrandefrihet och konsten som uttrycksmedel. Mer information kring projektets olika aktiviteter och var de olika konstverken kommer att kunna ses finns på hemsidan: www.smittandeoromod.se

Medverkande konstnärer

1 februari - 14 februari

Esther Shalev-Gerz (Litauen/Israel/Frankrike)

Esther Shalev-Gerz är bosatt i Paris. Hon är internationellt erkänd för
sina nyskapande bidrag till konst i det offentliga rummet, där konstruktionen
av minne, historia och demokrati oftast är i fokus. Som exempel kan nämnas
verken Monument Against Fascism, 1986, och Menschendinge, 2004, i vilka hon
arbetar med föremål som hittats i marken där koncentrationslägret Buchenwald en
gång låg. Det är verk som också visar på hennes engagemang i frågor rörande
oro, rädsla, demokrati och yttrandefrihet. Fram till den 17 november 2017
deltar Esther Shalev-Gerz även i utställningen History Unfolds på Historiska
museet, Stockholm, med sitt projekt The Gold Room. www.shalev-gerz.net

1 mars – 14 mars

Kendell Geers (Sydafrika/Belgien)

Växte upp i Sydafrika under apartheidregimen. Som en protest mot det hans familj stod för och som en politisk aktion bytte han namn och ändrade sitt födelsedatum. Han flydde hemmet när han var 15 år och anslöt sig till anti-apartheid rörelsen. Som en av 143 unga män som offentligt vägrade göra militärtjänsten i Sydafrika hade han att välja mellan sex års fängelse eller leva i exil. Han valde det senare. Frågor om makt och mänskliga rättigheter präglar mycket av hans konstnärskap. www.kendellgeers.com

5 april – 18 april

Nina Bondeson (Sverige)

En av få konstnärer i Sverige som förutom sitt konstnärskap är djupt involverad i konstpolitiska frågor. Hon debatterar flitigt utifrån konstens betydelse för utvecklingen av samhället och demokratin. Inom sin egen konst var hon tidigt ute med att använda uttryck från konsthantverk i sitt bildskapande. Detta var gränsöverskridande i en tid då det fanns starka tankar om att konst och konsthantverk borde hållas åtskilda. www.ramverk.se/vardagsbilder/nina/

3 maj – 16 maj

Carl Michael von Hausswolff (Sverige)

Har som konstnär arbetat gränsöverskridande, främst med ljudkonst men även med andra konceptuella verk. Tillsammans med Leif Elggren startade han det fortfarande pågående projektet Elgaland-Vargaland, ett projekt som bland annat driver och ifrågasätter idén om nationalitet och dess koppling till identitet. 2012 blev han kraftigt kritiserad då han ställde ut en bild gjord av aska från det nazistiska koncentrationslägret i Majdanik. www.cmvonhausswolff.net

Arrangörer:

De kommuner som deltar i projektet är Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Projektet drivs gemensamt av de tolv deltagande kommunerna och genomförs med stöd från Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.