Val av skola årskurs 6 inför läsåret 2017/2018

Publiceringsdatum : 2017-01-23

Du som har barn som ska börja i årskurs 6, hösten 2017, nu är det dags att ansöka om vilken skola du önskar för ditt barn. Innan du gör valet är du välkommen till informationsmöten i våra kommunala skolor.

Det finns sju kommunala skolor och en fristående skola att välja mellan i vår kommun. För att göra valet lättare är du välkommen på informationsmöten i februari, där vi berättar mer om varje skola och deras inriktningar. Val av skola till årskurs 6 görs via valblankett som delas ut i skolorna. Blanketten finns också att ladda ner här från kommunens webbplats. Information om skolvalet och valblanketten hittar du via länken Val av skola, under Mer information längre ner på sidan.

Elever som går i F-9-skolor, Ljungviksskolan, Lekstorpsskolan, Röselidsskolan och Stenkulan, behöver inte välja skola igen. Men om du vill ändra val av skola använder du valblanketten.

Ifylld blankett lämnas till klassföreståndaren/mentorn senast 3 mars 2017.

Informationsmöten

Gråbo

  • Gemensam träff för Lekstorps-, Ljungviks- och Röselidsskolan på Röselidsskolan tisdag 7 februari klockan 18.30.

Lerum

  • Torpskolan torsdag 9 februari klockan 18.30.
  • Rydsbergsskolans grundskola onsdag 8 februari klockan 18.
  • Rydsbergsskolans grundsärskola onsdag 8 februari klockan 18.30.

Floda

  • Alléskolan måndag 6 februari klockan 18.30.

Mer information