Välkommen att söka medel ur Greta Bergs Minnesstiftelse

Publiceringsdatum : 2017-09-08

Greta Bergs Minnesstiftelse fördelar fondmedel för syn- och/eller hörselskadade.

Fonden fördelar medel till:

  • Forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.
  • Organisationer och föreningar med säte i kommunen för åtgärder/insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade.
  • Enskilda kommuninvånare, för rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

Ansökan om medel skall vara Lerums kommun tillhanda senast den 29 september 2017, ställd till:

Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80 Lerum