Vattenavstängning i Stenkullen tidsdag kväll

Publiceringsdatum : 2017-01-10

Vattentillförseln till Stenkullen: Bagarevägen, Grönstensvägen, Smedvägen, Stenkullenvägen i kommer att stängas av tillfälligt på grund av vattenläcka på VA-ledningsnätet.

Avstängning kommer att ske från 2017-01-10 kl 20-24. Vatten finns att hämta med egen dunk, utanför Bagarevägen 16.
Vid frågor kontakta arbetsledare Anders Lund på telefon 0302-52 24 53.