Större insats på järnvägen 16-20 november

Publiceringsdatum : 2016-11-15

Den 16 till 21 november, med start natt mot torsdag till och med hela söndagsdygnet, kommer underhålls- och investeringsarbeten att utföras på järnvägen. Västtågen ersätts av buss. Vissa vägar kommer stängas av under vissa perioder.

Avstängningarna av vägarna kan variera från några minuter till några timmar. För akuta transporter finns körplåtar framtagna och kommer att kunna läggas på plats på några minuter.

Västtågen, Göteborg - Alingsås och omvänt, ställs in från den 16 november klockan 23.40 till den 21 november klockan 1. Buss ersätter på sträckan. För mer information se Trafikläge på vasttrafik.se eller i appen Reseplaneraren.

Blåljusfunktioner som till exempel räddningstjänst, polis, ambulans och SOS-alarm har fått separat information och kommunikation med räddningstjänsten är sedan tidigare etablerad.

Vad berörs?

Tidplaner för arbetena finns framtagen och i grova drag sker de största störningarna på vägar i Lerums kommun ut som nedan. Samtliga vägövergångar kan komma att beröras av och till under hela perioden.

Karlshöjdsvägen kommer främst att påverkas från fredag kväll till lördag förmiddag.  Det samma gäller de två korsningarna med gångfållar på ömse sidor om Floda. Eftersom de korsningarna är försedd med gångfålla blir det enklare att släppa förbi de som behöver komma över än till exempel en bil på Karlshöjdsvägen.

För att undvika missförstånd vid vägkorsningarna kommer det finnas vägvakter utplacerade då vägarna berörs.

Mer information