Policys

En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.

 I Lerums kommuns Jämställdhetspolicy och mångfaldsarbete kan du läsa mer om kommunens interna arbete i dess frågor.