Sävegården

Sävegården är ett äldreboenden i Floda som ligger i lugna och rofyllda villaområden med närhet till sjön Sävelången.

Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför både Sävegården. Goda parkeringsmöjligheter finns också.

Boende

Sävegården består av fyra enheter med totalt 44 lägenheter. Måsen med 18 lägenheter, Anden med tolv lägenheter, Lärkan med åtta lägenheter och Ärlan, som är ett gruppboende för personer med demens, med sex lägenheter.
På Sävegården finns samlingssal för sociala aktiviteter och umgänge, en fotvårdsspecialist samt tillgång frisör.

Personal

På varje enhet arbetar undersköterskor och vårdbiträden. De är tillgängliga dygnet runt.
Två sjuksköterskor arbetar på äldreboendena dagtid måndag till fredag, övrig tid finns ett mobilt sjukskötersketeam att tillgå. En läkare från Floda vårdcentral är knuten till boendet och finns tillgänglig varje vecka.
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Biträdande verksamhetschef sköter personalens korttids- och långtidsfrånvaro.
Två kvalitetssamordnare finns på respektive hus, de ansvarar för kvalitetsutveckling/händelse- och avvikelsehantering.

Omsorg

Vår vision är att stärka individen och våra värderingar, som är hjälpsamhet, engagemang och kompetens, går som en röd tråd i det dagliga arbetet.
Vi arbetar med kontaktmannaskap och varje boende har en kontaktperson.
Syftet med kontaktmannaskapet är bland annat att med stor respekt för den boendes integritet och självbestämmande öka möjligheterna till ett förtroendefullt förhållande mellan den boende, dess närstående och personalen.
Kontaktpersonen upprättar också en genomförandeplan tillsammans med den boende, dess närstående och sjuksköterska.
Vi serverar morgonfika, frukost, förmiddagskaffe, middag, kvällsmat, kvällskaffe och nattsmörgås för den som önskar.
På helger serveras det ofta lite mys med god mat och trevlig dukning.

Aktiviteter

Träffpunkten erbjuder aktiviteter varje dag måndag till fredag, där de boende själva får önska aktiviteter. Även personalen på enheterna har inplanerade aktiviteter.

Plats på Sävegården beviljas av kommunens biståndshandläggare

Klicka här för att komma till biståndshandläggare >>

Kvalitetsmätning

Närstående till boende på Sävegården tillfrågades hur nöjda de är med den omvårdnad de får.