Trygghetstelefon

Trygghetslarm i eget boende innebär att du får hjälp om något händer dig. Med trygghetslarmet kan du komma i kontakt med larmenheten dygnet runt när du är i behov av hjälp.

Håller i handen, trygghetFoto av: Anna RehnbergTrygghetslarm är en biståndsbedömd insats som du söker genom kommunens biståndshandläggare.

Klicka här för att komma till biståndshandläggarna

Så här fungerar trygghetslarmet:

En trygghetstelefon kopplas in i befintligt telefonabonnemang och används med hjälp av en larmknapp som du bär som ett halsband eller armband. Trygghetslarmet är kopplat till en larmcentral. När du utlöser larmet kan du kommunicera med dem via din larmutrustning. Larmcentralen vidarebefordrar sedan ditt larm till hemtjänsten i kommunen som är bemannad. Trygghetstelefonen fungerar med alla typer av telefoni.
 
  • Efter att du gjort din ansökan om trygghetslarm tar larmenheten kontakt med dig och avtalar om tid för installation av larmet. Vanligtvis tar det en vecka från beslutsdagen tills larmet är installerat. För att kunna använda dig av trygghetslarmet bör du ha ett telefonabonnemang med fast telefoni. Att ha trygghetslarmet via fast telefoni är det säkraste alternativet. Observera att ditt trygghetslarm kan sluta fungera om du installerar IP-telefoni (telefoni via Internet).
  • Du måste också lämna ut nyckel till bostaden för att hemtjänsten ska kunna komma in hos dig när du larmat.
  • Trygghetslarmet är personligt. Avgift enligt gällande taxa.

Digitalt lås

Lerums kommun har infört ett digitalt låssystem, med ett elektroniskt låsvred, som installeras hos de personer som inte själv kan öppna dörren för hemtjänstens personal och för alla som har trygghetstelefon. Syftet är att öka tryggheten och säkerheten samt att höja kvaliteten.

Funktion och säkerhet

Under vissa omständigheter kan trygghetslarmets funktion störas eller helt slås ut av annan modern teknik. Här redovisas en del av de problem som kan uppstå. Har du frågor som rör din trygghetstelefon är du välkommen att ringa till servicetelefonen för information.

Vid installation av trygghetslarmet i bostaden kontrollerar alltid hemtjänsten dess funktion. Om ni efter installationen ska byta abonnemang eller teknisk utrustning i hemmet rekommenderar vi att ni alltid tar kontakt med servicetelefonen för information om hur detta kan påverka trygghetslarmets säkerhet.

Vid fel

Vid fel på ditt trygghetslarm eller tillhörande larmknapp. Ring: Trygghetslarmets servicetelefon: 0302-52 19 00
Lämna namn och telefonnummer så kontaktar vi dig.