Integrationsarbetet

I Lerums kommun ansvarar Enheten för mottagande och integration, för arbetet med att ta emot och bosätta nyanlända vuxna och familjer med barn. Enheten är också ansvarig för att skapa goda förutsättningar för etablering och inkludering i samhället, i enlighet med de mål och uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt.

Enheten startade under våren 2016 och är organiserad direkt under Förvaltningsledningen.

Ett axplock av vad vi jobbar med och har på gång

 • Språkvän
 • Nystartat integrationsråd där Lerums politiker håller i trådarna
 • Samverkan med civilsamhället –det finns minst sexton frivilliginitiativ i kommunen som riktar sig till nyanlända!
 • Nya GRannar
 • START Lerum
 • Grundläggande datakurs
 • Stjärnprojektet –ett arbetsmarknadsprojekt riktat till nyanlända
 • Integrationsplattformen Komsikomsi på Lerums gymnasium
 • Sommarlovsaktiviteter i samarbete med Kultur och fritid
 • Fördjupad och lokal samhällsintroduktion
 • Föräldragrupper