Tillsammans ökar vi tryggheten i kommunen

I linje med det Medborgarlöfte (se länk nederst på sidan) som Lerums kommun och Polisen ingått i Floda vill vi även få in fler tips om hur tryggheten kan öka i hela kommunen.

Avsaknad av våld är en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut för egen del och för samhällets utveckling och styrning.

Positiv utveckling 

Antalet anmälda våldsbrott har sjunkit i kommunen de senaste fyra åren. För riket är trenden ökande. I kommunen syns nedgången tydligast i Lerum och Gråbo. I Floda är nivån oförändrad. Skillnaderna mellan kommundelarna har minskat över tid. Enligt kommunens Visionsrapport 2016 är anmälda våldsbrott i kommunen 505 per 100 000 invånare. För riket är det 859 per 100 000 invånare. Trenden för anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Lerum har legat på samma nivå sett över de senaste 15 åren.

Din åsikt fram till 31 mars

För att den här utvecklingen ska fortsätta och tryggheten i kommunen öka vill vi gärna ha din synpunkt. Fyll i formuläret nedan, det är en viktig pusselbit inom ramen för Medborgarlöftet. Enkäten ligger ute till och med 31 mars 2017. Därefter kommer vi redovisa inkomna åsikter i sammarbetet med Polisen.

Uttryck dig så konkret som möjligt

Trygghetsformulär
Vilken ort gäller det?
Ålder:

Kön:


Mer information