Sjukvård och tandvård

Huvudregeln är att du, då du är i behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral.

Adresser och telefonnummer hittar du i länkarna nederst på denna sida.

Vid akut sjuk- eller olycksfall ring 112

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska - ring Sjukvårdsrådgivningen tel: 1177. Öppet dygnet runt.
Se även www.1177.se.

Tandvård

Är du i behov av tandvård så kontakta Folktandvården, som ansvaras av Västra Götalandsregionen, eller den privata tandvården.
Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd (genom Försäkringskassan) från och med det år man fyller 24. För barn och ungdomar som är yngre än så är tandvården helt gratis.

Kommunens samverkan

I vissa fall har kommunen samverkan med primärvården för tand-, hälso- och sjukvård. Det gäller dig som:

  • Tvingas till kraftigt medicinintag och därmed har möjlighet (biståndsbedömt) att få tandvårdskort.
  • Bor i särskilt boende eller vistas på korttidsplats
  • Bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • Har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering).