Föreläsning om ungdomar och narkotika

Publiceringsdatum : 2013-05-22

Det finns idag starka strömningar mot en mer drogliberal syn, inte minst gäller detta cannabis. Vi har sedan 2003 sett att allt fler av våra elever någon gång provat narkotika. Många menar att det ”inte är så farligt” och att det är skillnad på lätta och tunga droger. Detta är en utveckling som oroar.

Självklart råder det nolltolerans och vi reagerar och agerar alltid när vi får kännedom om att någon använder narkotika. Men vi behöver hjälpas åt, inte minst för att få mer kunskap och argument i kampen mot en tillåtande attityd.

Därför inbjuder vi dig som är förälder/vårdnadshavare till en föreläsning med Mattias Gullberg, måndagen den 27 maj kl. 18.30-21.00 i Dergårdsteatern.

Mattias har en mångårig erfarenhet från arbete med unga missbrukare och deras familjer på Mini Maria, Hisingen.

Rubriken för föreläsningen är ”Ungdomar och knark med fokus på cannabis”

Med på denna kväll finns också representanter från Beroendeenheten, fältassistenter, stöd och omsorg, kommunens drog- och brottsförebyggare, polisen samt gymnasiets elevhälsa.

 

Varmt välkommen!
Göran Careborg
Verksamhetschef, Lerums gymnasium