Möte med vårdnadshavare

Publiceringsdatum : 2015-09-07

Vårdnadshavare med elever i årskurs 1 är välkomna till skolans aula, Dergårdsteatern, tisdagen den 22 september. Vi startar med en samling i aulan för att därefter gå ut i skolan med respektive mentor.

Under kvällen medverkar förutom mentorer även skolledning och personal från elevhälsan.

Klockan 18.00

 • El- och energiprogrammet
 • Gymnasiesärskolan
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Klockan 19.00

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Introduktionsprogrammen
 • Naturvetenskapsprogrammet

Varmt välkomna!

Göran Careborg, verksamhetschef