Skriv för frihet

Publiceringsdatum : 2015-02-25

Tack alla som deltog i årets kampanj Skriv för frihet. På Lerums gymnasium samlade vi in över 1000 namnunderskrifter till stöd för kampanjen. Totalt i Sverige samlades 161 000 namnunderskrifter in och globalt är siffran över 3 miljoner.

Ett av de fem fallen i kampanjen var Raif Badawi. 85 elever vid Lerums gymnasium skrev solidaritetsbrev eller påtryckningsbrev angående Raif Badawis situation i Saudiarabien.

Raif Badawis fru Ensaf skriver i en kommentar till stödet de fått:

"I cannot describe my feeling, to wake up one day and find that the whole world is talking about Raif's case. When Raif called me I told him about the activities of Amnesty International's campaign. I remember that suddenly he started to cry out of joy: 'Ensaf how can I thank all those people who supported me; I want to thank them one by one."

"All words of appreciation are not enough to thank the people who took action. Raif knows all your names and where you're from. From inside his small and dark cell he sends you all his greetings and wishes – in the Netherlands, Canada, Germany, Italy, France, Britain, United States, Norway, Venezuela, Morocco, Tunisia, Algeria, and each country that participated in the campaign, we thank you from our hearts."

Raif Badawis är dömd till 10 års fängelse och 1000 piskrapp för att ha startat webbforumet Saudi Arabian Liberals. Raif ska piskas 50 gånger varje fredag i flera veckor utanför moskén i Jeddah.

Den 9 januari började straffet verkställas, men veckan därefter avbröts det utan motivering. Det är i dagsläget oklart om straffet skjutits upp eller ställts in. Myndigheterna har inte uttalat sig. Amnesty bevakar fallet och att utöva påtryckningar på den saudiska regeringen.

I Raif Badawis fall är det tydligt att kampanjen påverkat honom och hans familj men också den Saudiska regeringen. En seger för just den yttrandefrihet han själv kämpar för. Det är också ett tydligt exempel på varför det är viktigt för Lerums gymnasium att vara en skola för mänskliga rättigheter.