Program och inriktningar

Lerums Gymnasiums alla program och inriktningar. Läs mer om dem genom att klicka i menyn till vänster!

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktningar: Fritid & hälsa, Pedagogiskt arbete

Byggprogrammet

Inriktningar: Husbyggnad, Mark & anläggning

El- och energiprogrammet

Inriktningar: Dator- & kommunikationsteknik, Elteknik

Ekonomiprogrammet

Inriktningar: Ekonomi, Juridik

Estetiska programmet

Inriktningar: Bild & formgivning, Estetik & media, Musik, Teater

Handels- och administrationsprogrammet

Inriktning: Handel & service

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap & samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information & kommunikation (journalistik profil), Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet

Inriktningar: Design & produktutveckling, Informations- & medieteknik

Gymnasiesärskolan

Programmet för fastighet, anläggning & byggnation
Programmet för administration, handel & varuhantering
Individuellt program

Introduktonsprogrammet

Preparandutbildning, Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion, Språkintroduktion, PRO - programinriktat individuellt val