Teknik

På teknikprogrammet kommer ditt teknikintresse att stimuleras av kombinationen mellan teori och praktisk problemlösning. Du kommer att få arbeta tvärvetenskapligt och få möjligheten att utveckla din kreativitet inom teknik, naturvetenskap, design och informations- och medieteknik. Från hösten 2018 är teknikprogrammet på Lerums gymnasium ett certifierat teknikcollege.

Efter utbildningen på teknikprogrammet har du vana att arbeta i projektform. Du har ett tvärvetenskapligt synsätt på teknik, människa, miljö och samhälle. Du redovisar, argumenterar och presenterar uppgifter på ett åskådligt och kreativt sätt. På Lerums gymnasium kan du läsa inriktningarna Design och produktutveckling och Informations- och medieteknik

Teknikcollege

teknikcollegeFoto av: teknikcollegeTeknikprogrammet på Lerums gymnasium ett certifierat teknikcollege*. Det betyder att du som elev kan läsa 300 poäng i utökade kurser för att öka din behörighet. Det ger dig en fördel inför arbetslivet eller vidare studier. Dina 300 extra poäng är schemalagda under din skoldag.

På teknikcollege har du en nära kontakt med arbetslivet. Du samarbetar med företagen i kommunen i olika projekt, praktik och uppdrag. Under utbildningen skapar du kontakter med företagen som ger dig större chans till jobb efter studenten.

Diplom efter avslutade studier

När du tar studenten får du examensbevis och ett diplom. Diplomet är en kvalitetsstämpel på din utbildning och det kan du använda när du söker arbete. På Teknikcolleges webb kan du läsa mer om vad som krävs för att få diplom.

*Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.


Kontaktinformation

Christina Söderman, rektor
christina.soderman@lerum.se, 0302-52 13 41

Inger Green, studie- och yrkesvägledare
inger.green@lerum.se, 0302-52 13 74

Ditte Hesslegård, Programansvarig
ditte.hesslegard@lerum.se, 0302-52 20 44