Svenska som andraspråk 1

I denna kurs tränar du på att använda det svenska språket för muntlig och skriftlig kommunikation i skiftande sammanhang och situationer.

Vi tränar på att utöka ditt ordförråd för att du ska kunna tydligt förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift.

Kursen syftar också till att du med tydligt uttal och god språkbehandling ska kunna samtala om och diskutera aktuella frågor och sociala och kulturella företeelser, beskriva erfarenheter av din kultur och jämföra med den svenska kulturen.

 

Fakta:

  • Anmälan: Klicka här
  • Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1
  • Skolform: Gymnasial utbildning
  • Ämnesområde: Svenska som andraspråk
  • Kurskod: SVASVA01
  • Poäng: 100
  • Kursdel: 1:1