E-tjänster/Inlogg Unikum

Kommunens e-tjänster och IT-system kan nås via inloggning av dig som är vårdnadshavare, elev, personal eller förtroendevald. Välj via länkarna nedan.

För elev, vårdnadshavare och personal


E-tjänster för barnomsorg och skola

För dig som är personal eller förtroendevald


För dig som är personal, klicka här

För dig som är förtroendevald, klicka här

För dig som är konsult

För dig som är konsult, klicka här