Fasad Torpskolan
Startsida Torp 2
Startsida Torp 3 Foto av: Johan Nyström
Föregående Nästa Spela Pausa

Torpskolan - mitt i en föränderlig värld! Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, är motiverade, utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

Skolan är uppdelad i två skolenheter - Torpskolan 1 och Torpskolan 2 - som leds av varsin rektor.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
 1. Torpskolan- en bättre skola!

  Torpskolan fick ett "Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling" inom Kvalitetsinstitutets (SIQ) Bättre skola 2015! Följ gärna länkarna nedan Vad innebär Bättre skola Pressmeddelande nominering Pressmeddelande utmärkelse/erkännande för framgångsrik kvalitetsutveckling

 2. Elevschema

  Följ länken till elevernas scheman

 3. Övergångsplan åk 5-6

  Det är många elever som söker till skolan. Vi skall göra allt vi kan för att hålla tidsschemat vi satt. Just nu väntar vi besked på vilka principer som kommer att gälla för intag. Vi återkommer till er så fort vi kan. Övergångsplan åk 5- 6 inför läsåret 2016- 2017

 4. Elevhälsan informerar

  Aktuell information kommer allt eftersom.   Vid frågor kontakta skolhälsovården tel 0736 883554 eller mail kristina.lidving@lerum.se

 5. Föreläsningar mm

  Föräldraföreläsningar HT 15 FILK- fika! diskutera Entreprenöriellt lärande med representanter från skolan.

 6. Egen nedladdning

  Egen nedladdning är en tjänst för dig som är registrerad talbokslåntagare och har någon form av läshinder. Läs vidare i dokumentet, Egen nedladdning , som du hittar på hemsidan under om skolan/information och presentation.

 7. Inspektion av Torpskolans ventilation

  Arbetsmiljöverket har hösten 2013 genomfört en inspektion på Torpskolan med anledning av synpunkter på värmen och ventilationen i skollokalerna. kommunen har åtgärdat de brister som påtalats. Dessa kommer under hösten att förljas upp av arbetsmiljöverket.