Fasad Torpskolan
Startsida Torp 2 Foto av: Stefan Larsson
Startsida Torp 3 Foto av: Stefan Larsson
Startsida Torp 4 Foto av: Stefan Larsson
Föregående Nästa Spela Pausa

Torpskolan - mitt i en föränderlig värld. Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, är motiverade, utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

Skolan är uppdelad i två skolenheter - Torpskolan 1 och Torpskolan 2 - som leds av varsin rektor.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
 1. Avslutningsdagen

  Tider för avslutningen den 10 juni Åk 6, 7 och 8 har skoldag mellan 8:20-10:30 Åk 9 börjar dagen 10:30 Alla klasser samlas i sina hemklassrum.

 2. Blivande åk 6, HT- 15

  De elever som sökt till Torpskolan inom ansökningstiden har kommit in. Vi har många elever som vill börja på Torpskolan och vi har nu svårt att bereda plats för elever som söker till oss inför hösten.  Följ länken till vår övergångsplan, åk 5 - 6.

 3. Elevschema

  Följ länken till elevernas scheman

 4. Föreläsningar mm

  Denna gång är temat digitala verktyg och kommunens IKT-strategi. FILK har bjudit in en av strategerna på kommunen som kommer att berätta om hur arbetet med dessa frågor fungerar, därpå samtal. Tiden är 2/6 kl. 18.00. Platsen är Tingshuset i centrala Lerum. Följ länken till inbjudan.

 5. Elevhälsan informerar

  V 21 Torsdagen 21/5 och Fredagen 22/5 vaccineras flickor i åk 6 mot HPV med Gardasil dos 2.

 6. Egen nedladdning

  Egen nedladdning är en tjänst för dig som är registrerad talbokslåntagare och har någon form av läshinder. Läs vidare i dokumentet, Egen nedladdning , som du hittar på hemsidan under om skolan/information och presentation.

 7. Inspektion av Torpskolans ventilation

  Arbetsmiljöverket har hösten 2013 genomfört en inspektion på Torpskolan med anledning av synpunkter på värmen och ventilationen i skollokalerna. kommunen har åtgärdat de brister som påtalats. Dessa kommer under hösten att förljas upp av arbetsmiljöverket.