Fasad Torpskolan
Startsida Torp 2
Startsida Torp 3 Foto av: Johan Nyström
Föregående Nästa Spela Pausa

Torpskolan - mitt i en föränderlig värld! Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, är motiverade, utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

Skolan är uppdelad i två skolenheter - Torpskolan 1 och Torpskolan 2 - som leds av varsin rektor.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
 1. Torpskolan- en bättre skola!

  Torpskolan fick ett "Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling" inom Kvalitetsinstitutets (SIQ) Bättre skola 2015! Följ gärna länkarna nedan Vad innebär Bättre skola Pressmeddelande nominering Pressmeddelande utmärkelse/erkännande för framgångsrik kvalitetsutveckling

 2. Elevschema

  Följ länken till elevernas scheman

 3. Övergångsplan åk 5-6

  Enligt övergångsplanen skall vårdnadshavare få klasslistor hemskickade 12/5. det kommer att ta några dagar till, med anledning av att vi kom igång sent med att sätta samman klasserna. De skickas i början på kommande vecka. Övergångsplan åk 5- 6 inför läsåret 2016- 2017

 4. Elevhälsan informerar

  Det är nu dags för dos 2 av Gardasil mot HPV för flickor i åk 6.   Onsdag 1/6  6 B, 6 E1 och 6 E2 Torsdag 2/6 6 D, 6 C   Vid frågor kontakta skolhälsovården tel 0736 883554 eller mail kristina.lidving@lerum.se

 5. Föreläsningar mm

  Föräldraföreläsningar HT 15 FILK- fika! diskutera Entreprenöriellt lärande med representanter från skolan.

 6. Egen nedladdning

  Egen nedladdning är en tjänst för dig som är registrerad talbokslåntagare och har någon form av läshinder. Läs vidare i dokumentet, Egen nedladdning , som du hittar på hemsidan under om skolan/information och presentation.

 7. Inspektion av Torpskolans ventilation

  Arbetsmiljöverket har hösten 2013 genomfört en inspektion på Torpskolan med anledning av synpunkter på värmen och ventilationen i skollokalerna. kommunen har åtgärdat de brister som påtalats. Dessa kommer under hösten att förljas upp av arbetsmiljöverket.