Fasad Torpskolan
Startsida Torp 2 Foto av: Stefan Larsson
Startsida Torp 3 Foto av: Stefan Larsson
Startsida Torp 4 Foto av: Stefan Larsson
Föregående Nästa Spela Pausa

Torpskolan - mitt i en föränderlig värld. Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, är motiverade, utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

Skolan är uppdelad i två skolenheter - Torpskolan 1 och Torpskolan 2 - som leds av varsin rektor.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
 1. Information från måltidsservice

  Angående insekter i måltidsriset har vi nu fått svar från leverantören, Tage Lindbloms. Insekten som fanns i riset heter Mott, en fjärilsart. De har sökt efter fler djur och tagit prover på resten av leveransen (10 000 kg) men inte hitttat några, vi hade otur.  Ekologiskt ris är känsligt, det används inga gifter för bekämpning av insekter mm. Allt ris kommer hädanefter att tvättas i…

 2. Elevschema

  Följ länken till elevernas scheman

 3. Elevhälsan informerar

  Vaccination med Gardasil mot HPV för flickor i åk 6 kommer att ske enligt följande: Klass 6 A + B + D tisdagen 18/11 Klass 6 C1 + C2 Onsdagen 19/11

 4. Inför höstlovet

  Information inför höstlovet Halloween

 5. Föräldraföreläsning, 22-23 oktober

  Nästa steg i vårt arbete med att eleverna skall lära känna sig själva och ta ansvar för sin utbildning, är att alla elever och alla föräldrar på skolan träffar Atle Johansen. För oss är detta ett mycket viktigt arbete och vi vill därför att alla elever är representerade på föräldraföreläsningen. Observera att det är två kvällar, en för föräldrar i åk 6-7 och en för åk 8-9. Vi ser mycket…

 6. Egen nedladdning

  Egen nedladdning är en tjänst för dig som är registrerad talbokslåntagare och har någon form av läshinder. Läs vidare i dokumentet, Egen nedladdning , som du hittar på hemsidan under om skolan/information och presentation.

 7. Föreläsningar mm

  Föreläsningen för föräldrar "Go Slow" handlar inte om att göra allting långsamt utan om att vi måste lära oss att sluta springa så fort att vi springer ifrån oss själva och därmed tappar vårt sunda förnuft och våra värderingar.   Föreläsningsserien "Våga vara förälder" är ett samarrangemang mellan Lerums församling och Lerums kommun.