Fasad Torpskolan
Startsida Torp 2 Foto av: Stefan Larsson
Startsida Torp 3 Foto av: Stefan Larsson
Startsida Torp 4 Foto av: Stefan Larsson
Föregående Nästa Spela Pausa

Torpskolan - mitt i en föränderlig värld. Eleverna på Torpskolan är trygga, de har ett stort inflytande över sitt lärande, är motiverade, utvecklar sin kreativitet och de når hög måluppfyllelse.

Skolan är uppdelad i två skolenheter - Torpskolan 1 och Torpskolan 2 - som leds av varsin rektor.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
 1. Blivande åk 6, HT- 15

  Vi hade, den 27/1, informationskväll för blivande åk 6. Det var välbesökt och vi upplever att alla var nöja med informationen som gavs.Eleverna har valt skola och nu startar processen med att sätta samman klasser.  Följ länken till vår övergångsplan, åk 5 - 6.

 2. Elevschema

  Följ länken till elevernas scheman

 3. Egen nedladdning

  Egen nedladdning är en tjänst för dig som är registrerad talbokslåntagare och har någon form av läshinder. Läs vidare i dokumentet, Egen nedladdning , som du hittar på hemsidan under om skolan/information och presentation.

 4. Föreläsningar mm

  Föreläsningen för föräldrar "Go Slow" handlar inte om att göra allting långsamt utan om att vi måste lära oss att sluta springa så fort att vi springer ifrån oss själva och därmed tappar vårt sunda förnuft och våra värderingar.   Föreläsningsserien "Våga vara förälder" är ett samarrangemang mellan Lerums församling och Lerums kommun.

 5. Inspektion av Torpskolans ventilation

  Arbetsmiljöverket har hösten 2013 genomfört en inspektion på Torpskolan med anledning av synpunkter på värmen och ventilationen i skollokalerna. kommunen har åtgärdat de brister som påtalats. Dessa kommer under hösten att förljas upp av arbetsmiljöverket.

 6. Årsredovisningen 2013

  Bra resultat i skolorna

  Så summeras ett avsnitt i den nyligen klara årsredovisningen för 2013. ”Ett år som präglats av pedagogisk verksamhetsutveckling i samklang med ekonomiska förutsättningar.”. Eller som man skulle kunna uttrycka det: skolverksamheten går ihop, kvaliteten ska behållas och nya förskolor har byggts. Årsredovisningen kan även med fördel användas i undervisningen, till exempel hur skattekronorna används…