Stort intresse att cykla i vinter

Intresset att ställa bilen och bli en av våra vintercyklister är stort. Tack alla som anmält intresse att vara med. Under några månader kommer vintercyklisterna cykla minst tre gånger i veckan.

Lerums kommun väljer ut deltagare bland intresseanmälningarna, antalet är begränsat.

Erbjudande till dig som blir vintercyklist

Du får gratis dubbdäck inklusive däckbyte och enklare cykelservice. Du får också praktiska tips och inspiration.

Du som blir utvald vintercyklist ställer upp på att:

  • Cykla minst tre gånger i veckan under vinterperioden 19 december-19 mars.
  • Delta i ett startmöte där vi fixar med cykeln och sätter på dubbdäck.
  • Rapportera hur mycket du cyklar och lämna synpunkter på hur du tycker att det fungerar.

Cykeln är ett smart och smidigt sätt att ta sig fram till arbete, studier, handla eller göra andra ärenden. Samtidigt vill vi ta reda på vad som skulle kunna bli bättre för dig som cyklar i Lerum. Fungerar vinterväghållningen bra, går det lätt att hitta och ta sig fram även på vintern?

Vid frågor

Martin Elofsson, kollektivtrafikstrateg, Sektor samhällsbyggnad, 0302-52 15 49, 070-298 18 09

Vintercyklist är ett samarbete mellan Lerums kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.