Växtrum i Lerum

Gunnel Carlson och Gerben Tjeerdsma är Växtrumsdesigners 2017. Vill du vara med i Växtrum i Lerum 2018? Läs mer och anmäl ditt intresse på Växtrumswebben. Du hittar länk längre ner på den här sidan.

Växtrum

Växtrum är namnet på Lerums kommuns gröna evenemang. Växtrum är tänkt att på sikt bli kommunens största och mest synliga satsning och tar sitt avstamp i kommunens vision; Lerum - Sveriges ledande miljökommun 2025.

Evenemanget Växtrum är ett sätt att visualisera, inspirera och bjuda in invånare, besökare och näringsidkare i arbetet med att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi vill stimulera till förändring genom upplevelser, kunskap och inspiration.

Växtrumsbossa

Till Växtrum 2017 har projektledare Mattias Christenson skrivit en Växtrumsbossa. Framförd i videon nedan av Klara Wising och Karl Ivert.

 

 

Platserna

Platserna vi har valt ut ligger i centrala Lerum. De har skiftande karaktär och förutsättningar, men är cirka 500 kvadratmeter.

Detta tredje Växtrumsår är Gunnel Carlsson och Gerben Tjeerdsma växtrumsdesigners och förvandlar två platser till fantastiska oaser i det centrala stadsrummet. Aspens sol vid sjön Aspen och Snödroppslunden vid Wamme bro.

Från tidigare års evenemang står fyra Växtrum klara, Aluddengläntan, designad Hannu Sarenström, Brobackenslänten signerad Simon Irvine, Frödingslunden av André Strömqvist och Nyebrotäppan med Karin Berglund.

Växtrumsplatserna ligger i närheten av ett promenadstråk som sträcker sig längs med Säveån, som flyter genom Lerums centrum och ut i sjön Aspen. En lummig, vacker promenadväg på cirka 3,6 kilometer.

Trädgårdsdesigners

För att förverkliga Växtrummen samarbetar vi med två erfarna trädgårdsdesigners; i år är det Gunnel Carlson och Gerben Tjeerdsma. Deras huvuduppgift är att efter en given formulering och fastslagen budget, tolka och utforma ett unikt, spännande rum. Det praktiska arbetet görs av två lokala arbetslag som Gunnel och Gergen valt ut efter casting och arbetsleder.

Arbetslag

Under våren skapas Växtrummen under deltagarnas flitiga fingrar. Varje arbetslag består av 10-20 personer som skapar trädgårdsmagi under trädgårdsdesignerns ledning. Lagen får vi fram genom en casting, där trädgårdsstjärnorna får chans att sätta samman ett bra och väl mixat arbetslag. Vi vill nå representation ur flera perspektiv, kön, bostadsort, ålder med mera.

Sedan i början av juni har årets Växtrumsplatser stått klara att visas upp för allmänheten. Ett antal aktiviteter i trädgårdsanda har gått av stapeln under sommaren. Alla sex Växtrumsplatserna är trevliga besöksmål under hela växtsäsongen.

Arbetet med platserna

Själva arbetet med platserna har två faser. Den första idémässiga planerar trädgårdsstjärnan och laget vad som ska göras. Den andra fasen, genomförandet, inleds när det går att börja bruka jorden.

Faceliafröer

Till årets Växtrum tog vi fram fröpåsar med honungsfacelia, som delades ut vid olika tillfällen. Den blommar med blommor som lockar till sig bin och humlor. Fröerna spreds under våren på olika platser, exempelvis stationer och hållplatser runt om i kommunen. 

Samarbetspartners

Att knyta samarbete med intressanta företag som vill vara med, är en viktig del i upplägget. Dels för att finansiera delar av evenemanget, men också för att etablera långsiktiga relationer som kan stödja och utveckla evenemangstanken. Evenemanget kommer att marknadsföras både internt och externt. I en förlängning kommer både evenemangets tid som geografiska placering att kunna utökas.

Följ arbetet på Växtrums evenemangssite, länken hittar du nedan.