Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Avfall, återbruk och återvinning

Varje Lerumsbo slänger cirka sju kilo sopor i veckan och lämnar 225 kilo till återvinning på Hultet varje år. På dessa sidor får du reda på vad du ska göra med ditt hushållsavfall, grovavfall och farligt avfall. Du hittar tips på hur du minskar ditt avfall och hur dina saker kan återanvändas. Det finns information om avfallsabonnemang och extratjänster som kommunen kan utföra.

Kommunens ansvar när det gäller renhållning är att:

 • samla in och ta hand om hushållsavfall. I Lerums kommun utförs arbetet av entreprenören Renova.
 • ansvara för att farligt avfall tas omhand på ett säkert sätt.
 • återvinningscentralen Hultet är tillgänglig för Lerums kommuninvånare. Där kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, skrot och förpackningsmaterial.
 • arbeta aktivt för minskade avfallsmängder och informera om vad du kan göra för att minska dina avfallsmängder.

För frågor om hämtning av hushållsavfall

Läs mer på sidorna under Hämtning av hushållsavfall. Du kan också kontakta kundcenter KomIn om du har frågor om:

 • Utebliven sophämtning
 • Kärlplacering
 • Påsar och utrustning för matavfall i hushåll. Det går också bra att klämma fast en oanvänd papperspåse eller en plastpåse under locket på ditt sopkärl så levererar Renova en ny bunt papperspåsar vid tömning.
 • Påsar och utrustning till verksamheter som får matavfall. Du kan läsa mer under Hämtning av hushållsavfall.
 • Ändring av abonnemang
 • Fakturor
 • Nybyggd fastighet

Återvinningscentralen Hultet

På Hultet kan du lämna grovavfall, elektronik och farligt avfall som normalt uppkommer i ett hushåll. Läs mer på sidan om Återvinningscentralen Hultet om aktuella öppettider, hur mycket avfall ett hushåll får lämna, och vad du behöver tänka på när du besöker Hultet.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna som sköts av förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, kan du som privatperson lämna förpackningar, tidningar och tomglas. Synpunkter på tömning och städning kan du ge via FTIs länk under Mer information.  

När du flyttar

När du säljer din fastighet ska du som tidigare ägare göra en flyttanmälan, kallad Ägarbyte och nytt abonnemang. Klicka på e-tjänst och länken ägarbyte för att göra din anmälan. 

Renova tar emot anmälan om ägarbyte för slamtömning, se länk under Mer information nederst på sidan.