Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Återvinningscentralen Hultet

Välkommen till återvinningscentralen Hultet. Här kan du lämna grovavfall, elektronik och farligt avfall som normalt uppkommer i ett hushåll. Du kan även lämna saker för återbruk. Läs vidare för aktuella öppettider, hur mycket avfall ett hushåll får lämna, och vad du behöver tänka på när du besöker oss.

Fråga personalen så hjälper de dig om du har några frågor. Servicehuset har dock stängt under pandemin. Tänk på att hålla avstånd till besökare och personal nu under pandemin. 

Vad Hultet tar emot och inte tar emot.

Hitta hit

Adress till återvinningscentralen Hultet är, Olofstorpsvägen/Hultets väg 10. Tänk på att ha med ditt passerkort (eller för privatkunder från den 7 april ditt körkort) till Hultet, då det öppnar bommen till Hultet. Du kan kontakta Hultet på telefon 0302-52 22 55.

Öppettider 

 • Måndag      7-16
 • Tisdag        7-19  
 • Onsdag     11-19 
 • Torsdag     11-19
 • Fredag        7-16
 • Lördag        9-15 
 • Söndag     Stängt

Stängt på

 • Långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk
 • Första maj
 • Kristi Himmelsfärds dag
 • Nationaldagen 6 juni
 • Midsommarafton, midsommardagen
 • Alla helgons dag
 • Julafton, juldagen, annandag jul. Torsdag den 23 december stänger vi klockan 16. 
 • Nyårsafton, nyårsdagen
 • Trettondagen (torsdag 6 januari)

Öppet på

 • Allhelgonaafton
 • Trettondagsafton
 • Valborgsmässoafton
 • Pingstafton

Lämna saker för återbruk

På Hultet kan du lämna överblivet byggmaterial för återbruk. Det går bra att lämna exempelvis isolering, takpannor, dörrar, fönster med karm, diskbänkar, handfat, köksinredningar, vvs-varor, kakel och klinker med mera.

Materialet går sedan vidare till Återbruket som är en del av Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg.

Återbruket

TaGe, container för återbruk på Hultet

Det finns en container där du kan lämna användbara saker som kan komma till nytta för någon annan. Här kan du både Ta och Ge = TaGe. 

 • Du får ta med saker därifrån för eget bruk.
 • Packa upp saker du lämnar. Lämna inte i kartonger då det är svårt att se vad som finns.
 • Kläder lämnas i första hand i klädboxarna.
 • Stora möbler kan inte lämnas, det finns inte plats för det. Annonsera istället om att du skänker bort dem.

Entré till Hultet - inpassering bom 

Från och med den 7 april ska alla privatkunder, du som bor i villa eller lägenhet, använda körkort istället för återvinningskort (ÅVC-kort) vid inpassering. Körkortet ska vara svenskt och giltigt.

Du som inte har körkort får ansöka om ett nytt ÅVC-kort hos vårt kundcenter Kom-In; har du redan ett ÅVC-kort men inte körkort så måste du också kontakta KomIn.

För att lämna grovavfall på kommunens återvinningscentral Hultet krävs ett körkort, eller om du inte har körkort, ett ÅVC-kort för att passera bommen. Däremot krävs det inget kort för att lämna förpackningar eller elskrot som faller under producentansvaret. 

Inga företagsbilar med privatkort på hultet under vardagar

Alla inpasserande med företagsbilar på vardagar registrera sitt företagskort på Hultet. Det är inte längre tillåtet att åka in på återvinningscentralen med företagsbil och använda sitt privata återvinningskort/körkort på Hultet under vardagar. Förmånsbilar är undantagna och får lov att köra in med privatkort/körkort under förutsättning att de inte lämnar avfall från sitt företag.

Körkort som inpassering för hushåll


Alla privatkunder, du som bor i villa eller lägenhet, ska använda körkort för att passera bommen in till återvinningscentralen. Ditt körkort ska vara svenskt och giltigt.

Ingen registrering i förväg krävs. Kommunen hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgifterna används för att vi ska kunna veta vem som lämnar avfall kopplat med antalet besök.

Inget körkort?

Du som inte har körkort får ansöka om ett nytt återvinningskort, ÅVC-kort, hos vårt kundcenter KomIn. Har du redan ett ÅVC-kort men inte körkort så måste du också kontakta KomIn första gången du använder det efter den 7 april 2021 då vi bytte inpasseringssystem.

ÅVC-kortet är en värdehandling som är knutet till din fastighet eller lägenhet. Om du av någon anledning behöver ett nytt kort, kostar det 125 kronor. Kundcenter KomIn hjälper dig att spärra kortet och beställa ett nytt.

Om du flyttar ska passerkortet till Hultet lämnas till kundcenter KomIn på Lerums kommun.

Företag använder även i fortsättningen sina befintliga företagskort. Företagskorten fortsätter att fungera som vanligt även efter bytet av kortläsare. 

Öppna bommen för inpassering

När du kommer fram till kortterminalen för du in ditt körkort i springan på läsaren. Kortet läses av och bommen öppnas in till återvinningscentralen. På displayen visas hur många fria besök du har kvar detta året.

Kortterminalen har två läsare, en för körkort och en för återvinningskort, ÅVC-kort.

ÅVC-kortet för du mot den vita stora plattan. Kortet har ingen kod utan det räcker med att hålla upp kortet framför avläsaren och bommen öppnas.

kortterminal_körkort_630.jpg

Privatkund - villa och lägenhet  

Inpasseringen till återvinningscentralerna är knutet till hushållets renhållningsabonnemang i Lerums kommun. Det ingår 20 fria inpasseringar per hushåll och år, oavsett om du bor i villa, hyresrätt eller bostadsrätt. De som är skrivna på samma adress som abonnemanget kan passera in med sitt körkort. De villaägare som har delat abonnemang delar också antal inpasseringar.

Därefter kostar det 250 kronor per gång. Vid varje tillfälle kan du lämna cirka två kubikmeter sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, elskrot och farligt avfall.

Om du anlitar ett företag för renoverings-och trädgårdsarbeten eller motsvarande, får hushållets ÅVC-kort/körkort inte användas om företaget hjälper till med borttransport av avfallet. Då är det företaget som ansvarar för avfallet och betalar för inpasseringen till Hultet.

Dödsbon

Om du har hand om ett dödsbo kan du ansöka om ett speciellt tillstånd som ger dödsboet tillträde till våra återvinningscentraler vid 20 tillfällen under sex månader. Kontakta kundcenter KomIn. Du behöver en kopia på dokument som styrker dödfallet. Ett sådant dokument kan du få hos Skattemyndigheten.  

Skattemyndigheten

Företag

Från 1 januari 2021 tar inte Hultets återvinningscentral emot farligt avfall från verksamheter. Anledningen är en ny lag som trädde i kraft den 1 november 2020, vilket innebär att allt farligt avfall från företag behöver registreras och klassas. Det behövs även ett avlämnarintyg för allt elavfall.

På vardagar ska samtliga inpasserande med företagsbilar registrera sitt företagskort på Hultet. Det är inte längre tillåtet att åka in med företagsbil och använda sitt privata återvinningskort under vardagar. Förmånsbilar är undantagna och får lov att köra in med privatkort (eller från 7 april körkort) under förutsättning att de inte lämnar avfall från sitt företag.

Hultets återvinningscentral kan inte ta emot lastbilstransporter av trä, tryckimpregnerat trä samt trädgårdsavfall från företagare. Detta beror på att vi börjar närma oss våra tillståndsgränser för dessa avfallsslag på anläggningen. Mindre mängder, två kubikmeter, går att lämna och sortera på samma sätt som privathushållen gör vid själva återvinningscentralen. Vill du lämna större mängder av dessa avfallsslag får du vända dig till andra anläggningar. Lämnat avfall faktureras enligt gällande renhållningstaxa. 

Företagskortet kan köpas hos Lerums kundcenter KomIn, kommunhuset vid Bagges Torg i Lerum, eller så kan du ansöka om det digitalt. 

Företag berörs inte av införandet av körkort för privatkunder, utan använder även i fortsättningen sina befintliga företagskort. Företagskorten fortsätter att fungera som vanligt även efter bytet av kortläsare.

Ansökan företagskort    

 Att tänka på när du är på Hultet

 • Följ personalens sorteringsanvisningar. Personal finns till hands för att svara på dina frågor.  
 • Plocka isär det avfall som består av olika material, även kallat fraktioner, om det är möjligt.
 • Håll barnen under uppsikt. Hultet är en plats där det kan vara trångt och där mycket fordon kör omkring. 
 • Rör dig endast på anvisad plats. Gå inte över planen nere vid containrarna.
 • Det är förbjudet att gå in på återvinningscentralen.
 • Låt inte låta bilen gå på tomgång. 
 • Rök inte inom området. 
 • Ta inte med saker från återvinningscentralen, med undantag för saker från TaGe- containern. 
 • Städa upp efter dig. Sopborstar finns.

Fordon max 3,5 ton

Innanför bommen, till egen sortering, är det inte tillåtet med fordon över 3,5 ton.

Stanna inte inom markerade områden

För besökares och personalens säkerhet är det viktigt att personbilar inte stannar inom de spärrområden som är markerade på marken.

Surra din last

Innan du åker iväg, tänk på att surra din last så att inga lösa delar flyger av på vägen.

Hultetkortet/ÅVC-kort/körkort gäller i våra kranskommuner

Du kan lämna ditt avfall även på följande kommuners återvinningscentraler: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille.

Ditt körkort eller ÅVC-kort kommer att fungera även här. Bytet till inpassering via körkort sker ungefär samtidigt och den 16 april har alla sju kommuner bytt inpasseringssystem. Dock kan reglerna för invånarna i respektive kommun skilja sig åt.

Tänk på att kontrollera vilka öppettider och sorteringsregler som gäller för den återvinningscentral du tänker besöka. 

Du kan köra grovsopor till Alingsås

Du som bor i Lerums kommun kan lämna ditt grovavfall och farliga avfall på Alingsås återvinningscentral i Bälinge. Vill du utnyttja den här möjligheten måste du ansöka om ett kort till Alingsås återvinningscentral via Lerums Kommun. Dina inkörningar på Alingsåskortet registreras och dras från dina årliga besök. Du som redan har ansökt och fått kort fortsätter använda detta precis som tidigare; det berörs inte av bytet av inpasseringssystem.

Ansökan Alingsås återvinningscentral 

Bor du i Alingsås är du välkommen till återvinningscentralen Hultet i Lerum. Vill du ha ett kort till Hultet kontakta återvinningscentralen Bälinge i Alingsås på e-post avfall@alingsas.se  eller på telefon 0322-61 70 80.

Återvinningscentralen Alingsås

Flis

Du är välkommen att hämta flis till din trappa eller infart, max 2 hinkar per hushåll, på återvinningscentralen Hultet, vid dessa återvinningsstationer eller våra egna flisupplag: 

 • Annekärr, längst ner på Låddegårdsvägen
 • Floda, återvinningsstationen, Stationsvägen
 • Gråbo, fjärrvärmeverket eller Monvägen
 • Lerum, bakom vårdcentralen jämte återvinningsstationen, Göteborgsvägen
 • Olstorp, Solrosvägen/Olstorpsvägen
 • Sjövik, Järns väg/Sverigeleden
 • Stannum, Benelyckevägen
 • Stenkullen, återvinningsstationen, parkeringen Endorfin
 • Tollered, återvinningsstationen

De gröna sandlådor som står utställda runtom i kommunen är endast till för punktinsatser och halkbekämpning vid just den backen eller plats som lådan står.

Mer information