Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Farligt avfall

På återvinningscentralen Hultet kan hushållen lämna farligt avfall. Tre gånger om året besöker dessutom Renovas Farligt avfall-bil olika platser i kommunen för att ta emot farligt avfall från hushållen. Småelektronik och belysningskällor kan även lämnas i miljöskåpen. Hultet har inte tillstånd att ta emot farligt avfall från företag eller verksamheter.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön, även i mycket små mängder. 

Håll extra koll på batterier inbyggda i produkter som leksaker, kläder och skor som blinkar, rör sig eller låter. Dessa innehåller alltid batterier och elektronik som inte alltid går att ta ur. Lämna detta på återvinningscentralen Hultet.

I menyn under Källsortera och återvinn hittar du Sorteringsguiden. Här finns information om var du kan lämna olika produkter. Länkarna längst ner på sidan kan du läsa om vad som är farligt avfall, vad som menas med märkningen med farosymboler och hur hantering och återvinning går till efter det att du lämnat ifrån dig avfallet.

Hur mycket farligt avfall får hushållen lämna per gång?

 • Brandsläckare - max tre stycken
 • Elavfall, enheter - max fem stycken
 • Gasoltuber - max tre stycken
 • Lysrör - max 20 stycken
 • Ljuskällor, övriga - max 50 stycken
 • Kylmöbler, till exempel luftvärmepump, AC-anläggningar och vattenkylare - max två stycken
 • Vitvaror - max tre stycken
 • Spillolja - max 25 liter
 • Övrigt farligt avfall inklusive färgavfall - max 25 kilo

Vi tar inte emot bildäck med eller utan fälg 

Bildäck med och utan fälg lämnas till återförsäljare av däck.

Vi tar inte emot Asbest

Återvinningscentralen Hultet tar inte emot asbest. När du skall göra dig av med asbest, kontakta Tagene Deponi. Mer information hittar du längst ner på sidan under Mer information- Asbesthantering. Följande produkter kan innehålla asbest:

 • fönsterbänkar
 • fasadbeklädnadsskivor
 • takpannor, av fabrikatet Eternit
 • ventilationstrummor, av fabrikatet Eternit
 • rörisolering och annan isolering med krav på hög värmetålighet, till exempel värmeväxlare, el- och oljepannor

När en lågenergilampan går sönder - använd inte dammsugare

Om lampan är kall

Samla upp lampresterna med en bit styvt papper eller kartong samt fuktig trasa. Lägg allt detta i en glasburk med lock och märk upp med innehåll. Lämna burken på återvinningscentralen Hultet som farligt avfall.

Om lampan är varm

Stäng dörrar till rummet där en varm lampa gått sönder. Ventilera rummet (öppna fönster) och lämna rummet i 20-30 minuter. Följ sedan rekommendationerna för när en kall lampa går sönder.

Ytterligare information

Lerums kundcenter KomIn telefon 0302-52 10 00

Frågor om miljö och hälsa

Sektor samhällsbyggnad, Miljöenheten, telefon 0302-52 10 00

Frågor om renhållning

Sektor samhällsbyggnad, Teknisk service, telefon 0302-52 10 00