Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Företagets avfall nya regler

Nya regler från 1 november 2020, många företag i Lerums kommun omfattas. Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Det är många verksamheter som berörs

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör, olika färg och kemikalierester. Farligt avfall kräver särkild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö
De verksamheter som hanterar farligt avfall enligt nedanstående ska rapportera in uppgifter.

  • de företag som producerar farligt avfall
  • de företag som transporterar farligt avfall
  • de företag som samlar in farligt avfall
  • de företag som behandlar farligt avfall
  • de företag som mäklar eller handlar med farligt avfall

Rapportera senast två dagar efter transport

Uppgifter om det farliga avfallet ska antecknas innan det transporteras bort från verksamheten. Du ska sedan rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet senast två arbetsdagar efter att anteckningen är gjord. Alla verksamheter kan lämna uppgifter via e-tjänsten med hjälp av
e-legitimation.

Du ska även rapportera vem, vilket företag som ska transportera avfallet och till vem, vilket företag det ska transporteras inklusive respektive organisationsnummer.

Kom ihåg, om du ska transportera ditt eget farliga avfall så behöver du anmäla det eller få tillstånd från din länsstyrelse.

Två miljoner ton farligt avfall

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Den här uppgiften har hitills uppdaterats vartannat år vilket innebär att den är osäker.

Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att säkerställa att avfallet slutligen tas om hand på rätt sätt. Det händer fortfarande att farligt avfall dumpas i skog, sjöar och mark där det kan skada människor och djur.