Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Källsortera och återvinn

På sidorna under källsortering hittar du information om hur du sorterar ditt avfall och lämnar det som ska återvinnas på rätt plats. Källsortering innebär att skilja på olika typer avfall. Det är enkelt att separera till exempel tidningar, glas och metallförpackningar innan de slängs. Med rätt sortering och hantering bli detta råvaror för tillverkning av nya produkter.

Miljöutbildning för skolor

Vad händer med det som slängs egentligen? Renova tillsammans med ägarkommuner erbjuder miljöutbildningar för elever i kommunerna. Lerums kommun är en av ägarkommunerna. Utbildningarna är kostnadsfria.

Miljöutbildning - Renova

Producentansvar

I de flesta fall ligger ansvaret för återvinning på leverantören av produkten. Producentansvar innebär att producenten är skyldig att se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem och anvisa insamlingsplatser där avfallet kan lämnas in. När det gäller förpackningar är alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer dem eller förpackade varor ansvariga för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas. Detsamma gäller tidningar.

Producentansvaret för insamling och återvinning av batterier och uttjänt elektronik sköter El-Kretsen i Sverige. 

El-kretsen

Det som ska sorteras är:

  • Förpackningar (papp, papper, wellpapp, glas, plast, plåt, trä, textil mm)
  • Returpapper (tidningar, direktreklam, kataloger och liknande)
  • Batterier
  • Elektriska och elektroniska produkter (elavfall)
  • Glödlampor och vissa belysningsarmaturer
  • Däck
  • Bilar
  • Retursystem för plastflaskor och metallburkar

Det finns även frivillig överenskommelse för insamling av kontorspapper.

Elda inte avfall

Kom ihåg att det är förbjudet att elda avfall hemma. När du eldar avfall, oavsett om det sker i fat utomhus eller i egen villapanna, frigörs och bildas en rad skadliga ämnen.