Återvinningsstationer i kommunen

Du som privatperson kan lämna förpackningar, tidningar och tomglas på återvinningsstationerna. Dessasköts av förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Klicka här för att se vilken återvinningsstation som är närmast dig.

Mer information om hur du sorterar ditt avfall hittar du under Sorteringsguiden och Förpackningar och tidningsinsamlinglängst ner på sidan under Mer information. 

Synpunkter om tömning och städning

Kommunen ansvarar inte för driften och skötseln av återvinningsstationerna utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller om du vill lämna synpunkter ringer du Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefon: 0200-88 03 11 eller fyller i ett formulär som du hittar under länken Synpunkter om tömning och städning, längst ner på sidan.

Textil

I vissa fall finns även behållare för textil uppställda. Dessa ansvarar respektive organisation för. Om du vill anmäla problem med textilbehållarna kontaktar du den organisation som finns angivet på textilbehållaren.