Här finns FTI:s återvinningsstationer

På återvinningsstationerna som sköts av FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) kan du som privatperson lämna förpackningar, tidningar och tomglas. För att hitta din närmsta återvinningsstation klickar du på länken ”Återvinningsstationer” längst ner på sidan.

Mer information om hur du sorterar ditt avfall hittar du under ”Sorteringsguiden” och under fliken ”Förpackningar, tidningar och tomglas” till vänster.

Synpunkter om tömning och städning

Kommunen ansvarar inte för driften och skötseln av återvinningsstationerna utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller om du vill lämna synpunkter ringer du Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefon: 0200-88 03 11 eller fyller i ett formulär som du hittar under länken ” Synpunkter om tömning och städning” längst ner på sidan.

Textil

I vissa fall finns även behållare för textil uppställda. Dessa ansvarar respektive organisation för. Om du vill anmäla problem med textilbehållarna kontaktar du den organisation som finns angivet på textilbehållaren.