Återvinningsstationer i kommunen

På återvinningsstationerna kan du, som privatperson, lämna förpackningar, tidningar och tomglas. Dessa sköts av förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationen vid Ekvägen i Floda har begränsad framkomlighet fram till 20 augusti 2021 pga ledningsarbeten.

För att hitta din närmsta återvinningsstation zoomar du i toppbilden eller klickar du på länken Återvinningsstationer under Mer information. 

Så sorterar du

På återvinningsstationerna finns det behållare för tidningar, kartong, plast, metall och glas.

Mer information om hur du sorterar ditt avfall hittar du under Sorteringsguiden och Förpackningar och tidningsinsamling längst ner på sidan under Mer information. 

Tidningar och papper

Dags- och veckotidningar, broschyrer, kontors- och presentpapper. Men inte vadderade påsar, kuvert, plastade eller spiralbundna trycksaker. De läggs i sopkärlet.

Kartong och annat papper

Mjölk-, fil- och juiceförpackningar, cornflakes- och kaffepaket, sockerpåsar, tvättmedelskartonger, wellpapp och bärkassar.

Glas - färgat eller ofärgat

Flaskor och burkar utan lock läggs i respektive container för färgat och ofärgat glas. Men inte keramik eller porslin - de läggs i sopkärlet. Glödlampor kan lämnas i miljöskåp på ICA Kvantum och Servett i Lerum, eller som elektronikavfall på Hultet.

Metallförpackningar

Konservburkar, tomma sprayburkar, folie- och kakformar, metallkapsyler och lock, metallfolie.

Plastförpackningar

Burkar, dunkar och smålådor, flaskor, plastkapsyler, lock, plasttuber, plastpåsar, -folie och frigolit

Textil

I vissa fall finns även behållare för textil uppställda. Dessa ansvarar respektive organisation för. Om du vill anmäla problem med textilbehållarna kontaktar du den organisation som finns angivet på textilbehållaren.

Synpunkter om tömning och städning

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som sköter driften och skötseln av återvinningsstationerna. Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller om du vill lämna synpunkter ringer du Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefon: 0200-88 03 11.  Du kan också fylla i ett formulär, Anmälan om behov av städning eller tömning, som du hittar under Mer information.

Företag

Alla verksamheter och företag är skyldiga att återvinna alla förpackningar och tidningar de använt. Återvinningsstationerna i landet är bara till för hushåll. FTI kan hjälpa till med tips och råd för verksamheter och företagare när det gäller omhändertagande av återvinning av förpackningar. Gå in och läs mer på FTI:s hemsida via Mer information nedan. 

Producentansvar

När det gäller förpackningar är alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer dem eller förpackade varor ansvariga för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas. Detsamma gäller tidningar. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har producenternas uppdrag att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. 

En del av finansieringen får FTI in genom att sälja det återvunna materialet, och en del betalas av producenterna genom förpackningsavgifter. Gå gärna in på FTI:s hemsidan för att lära dig mer om förpacknings- och tidningsåtervinning.