Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förpackningar och tidningar

Du kan beställa hämtning av dina förpackningar eller så kan du lämna dem på en återvinningsstation. Tidningar lämnar du på återvinningsstationen. Du kan även lämna förpackningar och tidningar på återvinningscentralen Hultet.

Hushållsnära hämtning av förpackningar

Hushåll i Lerums kommun kan även beställa gratis hämtning av pappers-, kartong-, plast- och metallförpackningar vid dörren genom företaget TMR, Tailor-Made Responsibility. Tjänsten heter TMR pick-up service och bekostas av producentföretagen. För att beställa hämtning måste du anmäla dig till tjänsten via TMR:s webbplats. 

När du anmält dig får du tre återvinningskassar skickade hem till dig som du ska sortera dina olika förpackningstyper i: pappers- och kartongförpackningar i en kasse, plastförpackningar i en kasse och metallförpackningar i en. När kassarna börjar bli fulla, beställer du hämtning via telefon, mail eller webben.

TMR ansvarar helt för denna tjänst och dess utförande. Om du har synpunkter om tjänsten ska du höra av dig till TMR. Mer information om hur du anmäler dig till tjänsten och använder den finns på TMR:s webbplats, se länk under Mer information. 

Återvinningsstationer

Du som privatperson kan lämna förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för driften och skötseln av återvinningsstationerna. 

På återvinningsstationerna finns det behållare för tidningar, kartong, plast, metall och glas. Läs mer och hitta din Återvinningsstationer under Mer information längre ner på sidan.

Återvinningscentralen Hultet

På kommunens återvinningscentral Hultet kan du lämna förpackningar och tidningar. Du behöver ett passerkort. Läs mer om Återvinningscentralen via Mer information.  

Producentansvar

När det gäller förpackningar är alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer dem eller förpackade varor ansvariga för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas. Detsamma gäller tidningar.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har producenternas uppdrag att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige. Gå gärna in på FTI:s hemsidan för att lära dig mer om förpacknings- och tidningsåtervinning.

TMR:s pick-up service bekostas av producentföretagen.