Åter till leverantören

Vissa produkter som tonerkassetter ska återlämnas till leverantören.