Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trädgårdsavfall

Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar, barr, blast och andra växtdelar som uppstår vid trädgårdsskötsel.

Eldning av trädgårdsavfall


Det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall enligt miljöbalken. Detta gäller alla fastigheter eftersom det inte finns beslut om några undantag i Lerums kommuns föreskrifter om avfallshantering.

Dispens kan sökas vid enstaka tillfällen hos Miljöenheten och är förenad med en avgift. Den som vill elda ska kunna visa att det går att göra utan att det medför olägenheter för hälsa och miljö.

Det är absolut förbjudet att elda avfall som till exempel papper, mjölkkartonger, plast, möbler och brädor. Om det man eldar innehåller färg, plast, impregneringsmedel etcetera, frigörs ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.

Kompostering av trädgårdsavfall  

Trädgårdsavfall går bra att kompostera i den egna trädgården. Du kan anlägga en trädgårdskompost, den kan vara öppen eller sluten, varmkompost. Där kan du slänga ditt avfall från trädgården, exempelvis gamla blommor, blast och krukväxter

Det finns olika modeller av kompostbehållare. Byggvaruhandlare kan ge dig råd och tips. Vid kompostering av matavfall krävs en skadedjurssäker varmkompost. För kompostering av matavfall krävs en anmälan till Miljöenheten. Läs mer i menyn under Kompostering av hushållsavfall.

Hultet tar emot trädgårdsavfall

Återvinningscentralen Hultet tar emot komposterbart trädgårdsavfall men inte stubbar. Dessa kan du lämna till Tagene återvinningscentral i Göteborg. Har du kort så kan du fritt lämna upp till två kubikmeter grovavfall 20 gånger per år.

Avfallet ska inte lämnas förpackat, töm dina säckar och sortera det vid

  • skylt 1 som Kompost - gräsklipp, fallfrukt, löv, mossa, häckklipp,
    vissna plantor
  • skylt 8 som Grenar - grenar, 3 cm eller grövre

Invasiva arter som parkslide, jättebalsamin, jätteloka, gul skunkkalla med fler ska inte hanteras som trädgårdsavfall, utan sådana växter ska förpackas i säckar och läggas i containern för brännbart avfall. Brännbart avfall lägger du i container nummer fyra på Hultets återvinningscentral. 

Beställ hämtning av trädgårdsavfallet vid din tomt

Du kan beställa hämtning av ditt trädgårdsavfall vid tomtgränsen till en kostnad av 313 kronor per kubikmeter. Trädgårdsavfallet ska vara packat i papperssäckar på max 15 kilo. Placera säckarna vid din tomtgräns mot gatan. Renova hämtar max 20 säckar hos en fastighet.

En beställning gör du genom e-tjänsten uppe på sidan. Du behöver då ange namn, personnummer, hämtadress och ungefärligt antal säckar.

Du kan även kontakta kommunens kundcenter KomIn på telefonnummer: 0302-52 10 00 alternativt genom e-postadressen kommun@lerum.se. Du behöver då ange namn, personnummer, hämtadress och ungefärligt antal säckar.