Kompostering av latrin

Vill du kompostera latrin behöver du tillstånd enligt Lerums kommuns avfallsföreskrifter.

Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din kompost på bästa sätt.

I ansökan anger du hur du planerar att ta hand om toalettavfallet. Väljer du en toalett med urinsortering behöver du även ange hur du har tänkt ta hand om urinen.