Tack för ditt bidrag

Vinnare meddelas via den e-post som används i tävlingen. Vinnares namn publiceras också på kommunens webbplats och på kommunens facebooksida.