Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hushållsavfall

Här får du reda på de viktigaste sakerna du ska tänka på för att tömningen av kärlen ska fungera. Längst ner på sidan kan du läsa den aktuella renhållningstaxan, och vill du läsa om de olika abonnemangen, se under fliken Hämtning av hushållsavfall.

Hämtningsdagar

Tömningen av matavfall och övrigt hushållsavfall sker var 14:e dag för villaägare och tvåfamiljsfastigheter. För flerfamiljsbostäder och verksamheter vanligtvis varje vecka.

Hur du placerar kärlet på hämtningsdagen

På hämtningsdagen ska handtaget och hjulen på sopkärlet vara vända utåt för att minska belastningsskadorna för Renovas renhållare. Avstånd mellan soprum eller behållarplats och angöringsplats för sopbilen bör inte överstiga 20 meter, och vara lättframkomligt. För villahushåll gäller dessutom att sopkärlet ska ligga så nära angöringsplats för sopbilen som möjligt.

Glöm inte att ställa fram kärlet senast klockan 6 på morgonen den dag det ska tömmas. Låt sedan kärlet stå tills tömning skett.

Avgift för dragväg

Vill du att chauffören ska hämta kärlet för tömning, sker det mot en avgift. En dragväg på 1,1–5,0 meter kostar 94 kronor per år och kärl inklusive moms vid hämtning 26 gånger per år. Notera att vid brant backe är det inte alltid möjligt att få dragväg på grund av arbetsmiljöskäl.

Flerfamiljsbostad

Bor du i flerfamiljshus eller samfällighet, väljer fastighetsägaren eller styrelsen vilken sorts abonnemang som ska gälla för hela fastigheten. Påsar och hållare för matavfall beställs hos kundcenter KomIn på telefonnummer 0302 - 52 10 00 alternativt kommun@lerum.se.

Ett grönt kärl på 660 liter samt ett brunt kärl på 140 liter med 52 tömningar per år beräknas räcka för cirka 10 hushåll.

Vintertid

För att sophämtningen ska fungera vintertid behöver Renova din hjälp under de kalla månaderna. Dragvägen från kärlet till Renovas bil måste vara snöröjd och vid behov också sandad. Tänk på att skotta i hela kärlets bredd. Det är också bra om dragvägen till gatan är så kort som möjligt. Om kärlet är felvänt eller svårt att komma åt, kan vi inte hämta dina sopor.

Rengör kärlet

Sopkärl och soputrymme för hushållsavfall ska rengöras vid behov. Det är fastighetsägaren som ansvarar för detta. För att undvika dålig lukt eller fastfrysning i kärlet bör det göras regelbundet.

Riktlinjer för bygge av kur för sopkärl

För att tömningen av kärlen ska kunna ske så smidigt som möjligt finns det några enkla riktlinjer att följa. Se till att det finns cirka 1 decimeter på sidorna om- och mellan kärlen. Inga nivåskillnader eller kanter ska finnas upp till kärlen. Ta som måttstock att kärlen ska gå att rulla ut och in i ramen. Helst ska kärlen endast vara inbyggda på tre sidor och öppet fram.

En dörr ska alltid ha en uppställningsanordning, ett så kallat dörrstopp. Om du sätter en tvärslå i framkant eller tak på ramen bör den ligga minst tre decimeter över kärlens lock. Tänk på att det kan krävas bygglov för byggnation av fasta konstruktioner.