Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hushållsavfall

Till hushållsavfall räknas matavfall och restavfall. Restavfall är övrigt avfall som inte kan sorteras ut och lämnas till återanvändning eller kompostering.

Det vanligaste avfallsabbonemanget vi har är att du sorterar ut matavfall i ett kärl och övrigt hushållsavfall i ett annat. 

Matavfallet vi hämtar blir till biogas. Restavfallet förbränns och blir el och fjärrvärme.