Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Matavfall

Du är en del av kretsloppet - ditt viktiga bidrag

Det finns två sätt att se på matavfall: som skräp eller en råvara med möjligheter. Matavfall innehåller såväl energi som näring och genom rötning till biogas kan vi ta tillvara på detta. Det finns mycket att vinna på att göra biogas och biogödsel i stället för att enbart bränna det. Det ger mindre utsläpp av klimatpåverkande och hälsofarliga gaser samtidigt som vi tar hand om näringsämnena till åkermarken. Ungefär hälften av Sveriges kommuner har redan insamling av matavfall, antingen till central kompostering eller till produktion av biogas. 

Mer information om biogas och biogödsel hittar du längst ner på sidan under rubriken "Mer information" och i vänstermarginalen, under fliken ”Så sorterar du”. 

Du kan välja mellan tre abonnemang

  1. Matavfall till biogas. Du sortera ut ditt matavfall i särskilda papperspåsar, som läggs i ett separat kärl. Läs mer om sortering till biogas

  2. Hemkompostering. Du lägger ALLT ditt matavfall i en skadedjurssäker varmkompost på din tomt. Läs mer om hemkompostering

  3. Osorterat avfall. Du fortsätter att blanda alla hushållssopor, vilket innebär nästan dubbelt så hög avgift.

Inget val är också ett val

Gör du inget aktivt val, får du automatiskt det dyra abonnemanget, "osorterat avfall".