Slam

Slamsugning av slutna tankar

Slutna tankar töms efter beställning och sker senast en vecka efter beställning. Avgift utgår per gång och anläggning, se renhållningstaxan nedan.

Nytt från 1 oktober 2016

Från och med första oktober erbjuds du som kund återfyllnad av vatten i minireningsverk och septicbrunnar i samband med tömning. Detta gäller även fosforfällor, vid tömning erbjuds du påfyllnad av nytt filtermaterial.
Kostnad för dessa tjänster är enligt Renova Miljös prislista (en tre kubikmeters brunn tar ca 1 timme att fylla med vatten).

Slamsugning av fettavskiljare

Töms efter beställning hos Renova på telefon 0302-238 90

Slamsugning av brunnar

Slamsugning av brunnar sker efter körlista minst en gång per år. Extra slamsugning kan beställas hos Renova på telefon 0302-238 90 eller via e-post kundservice@renova.se.

Renova

Telefonnummer 0302-238 90
Jourtelefon 031-61 87 75
e-post: kundservice@renova.se

När du flyttar

Har du slamsugning av en liten sluten tank, måste ett ägarbyte göras hos vår entreprenör Renova som sköter tömningen.

Ägarbyte gör du via Renovas hemsida på:
www.renova.se/privat/lerum/agarbyte/