Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Slam/dispens slam

Slutna tankar töms efter beställning och sker senast en vecka efter beställning. Avgift utgår per gång och anläggning, se renhållningstaxan nedan.

Från oktober 2016

Från och med oktober 2016 erbjuds du som kund återfyllnad av vatten i minireningsverk och septicbrunnar i samband med tömning. Detta gäller även fosforfällor, vid tömning erbjuds du påfyllnad av nytt filtermaterial.
Kostnad för dessa tjänster är enligt Renova Miljös prislista (en tre kubikmeters brunn tar cirka en timme att fylla med vatten).

Slamsugning av fettavskiljare

Töms efter beställning hos Renova på telefon 0302-238 90

Slamsugning av brunnar

Slamsugning av brunnar sker efter körlista minst en gång per år. Extra slamsugning kan beställas hos Renova på telefon 0302-238 90 eller via e-post kundservice@renova.se.

Renova

Telefonnummer 0302-238 90
Jourtelefon 031-61 87 75
e-post: kundservice@renova.se

När du flyttar

Har du slamsugning av en liten sluten tank, måste ett ägarbyte göras hos vår entreprenör Renova som sköter tömningen.

Ägarbyte gör du via Renovas hemsida på:
www.renova.se/privat/lerum/agarbyte/