Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Anmälan om skrotbilar

En skrotbil klassas som farligt avfall. Den innehåller nämligen kvicksilver och olja som sprids i miljön när bilen bryts ned.

Kvicksilver från en enda skrotbil, cirka 5-10 gram, är till exempel tillräckligt för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Petroleumbaserade produkter som bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar.

Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Andra miljöfarliga ämnen är HA-oljor (HA=högaromatiska) i däck och batterisyror. Det är ett miljöbrott att överge sin uttjänta bil.

Hantering av skrotbilar i Lerums kommun

Kommunen ansvarar, med stöd av Lag 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall, för att forsla bort skrotbilar som står på kommunal mark. De skrotbilar som står på privat mark är fastighetsägarens ansvar.

Har din bil tjänat ut?

Lämna den till en auktoriserad bilskrotare, se eniro.se eller hitta.se.

Anmälan om skrotbil

Ser du en skrotbil på kommunal mark? Kontakta Sektor samhällsbyggnad, Teknisk service, telefon 0302-52 10 00 eller fyll i anmälan nedan.

Var står bilen?

Kommundel

Uppgifter om fordonet

Kontaktuppgifter: