Återanvändning och återbruk

Som ett led i att minska avfallsmängderna finns flera sätt att lämna in gamla, men fortfarande användbara, saker som du vill bli av. Dels kan du lämna överblivet byggmaterial på Hultet, dels kan du lämna in till de olika Second hand- insamlingsställena. Därigenom gör du en insats för miljön genom att spara resurser, dessutom är dina gamla saker nya för andra.

Lämna saker för återbruk

På Hultet kan du nu lämna överblivet byggmaterial för återbruk. Det går bra att lämna exempelvis isolering, takpannor, dörrar, fönster med karm, diskbänkar, handfat, köksinredningar, vvs-varor, kakel och klinker med mera. Fråga personalen så hjälper de dig om du har några frågor. Materialet går sedan vidare till Återbruket som är en del av Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg. Klicka här för att läsa mer om Återbruket

Vill du läsa mer om varför och på vilket sätt Lerums kommun strävar efter att minska avfallet och uppmuntra till återbruk, se fliken Minska ditt avfall till vänster.