Ansökan företagskort till Hultet

Företag kan lämna avfall på återvinningscentralen Hultet mot en avgift på 200 kronor (exklusive moms) per inkörning enligt gällande taxa. Därutöver tillkommer viktsavgift för varje fraktion, material. Viktavgifterna för olika fraktioner finns att läsa om i renhållningstaxan, se längst ner på sidan.

Allt avfall ska lämnas sorterat, bland annat får farligt avfall från företag får inte lämnas.

Längre ner på sidan finns ett informationsblad där du som företagare får reda på vad du kan lämna och vad du som företagare behöver tänka på under ett besök på Hultets återvinningscentral.