Avgifter Hultet

För att lämna så kallad ej miljöstörande industri-, handels-, byggnads- och trädgårdsavfall (som uppkommit inom Lerums kommun) betalas följande avgifter (inklusive skatt 370 kronor/ton).

Fraktion                                    Kr/m3 exklusive moms          Kr/m3 inklusive moms

Sorterat brännbart avfall          750 kronor                               938 kronor

Avfall för egen sortering

vid återvinningscentral

Pris per inkörning (max 2m3)  200 kronor                              250 kronor

Park. och trädgårdsavfall          300 kronor                             375 kronor

Rent trä                                     200 kronor                             250 kronor

Behandlat trä (fritt från

tryckimpregnat)                       350 kronor                              438 kronor

Sorterat ris                               200 kronor                              250 kronor

Tryckimpregnerat trä               1400 kronor                           1750 kronor

Skrot                                            10 kronor                            13 kronor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Med sorterat industri-, bygg- och rivningsavfall avses ett avfall fritt från samtliga brännbara fraktioner samt asbest och skrot.